Wpisy dla tagu: kara umowna

Kary umowne w umowie o roboty budowlane – wyrok SN

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 2018 r., sygn. akt V CSK 640/17, stwierdził, że zawierając umowę o roboty budowlane, w której zastrzeżono kary umowne, wykonawca musi znać ich maksymalną wysokość. Sąd Najwyższy uznał, że do unieważnienia umowy, trzeba by było wykazać, że gdyby Powód zdawał sobie sprawę z konsekwencji kolejnych kar umownych, to […]

Kara umowna w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego

W wyroku z 19.10.2017 r., V ACa 147/17, LEX nr 2402441, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, podwyższył karę umowną z 2000 zł do 5000 zł, przyjmując, iż obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do zniweczenia celu, jakiemu ze swej istoty ma służyć ta […]