Wpisy dla tagu: kalectwo

Rekordowe zadośćuczynienie za trwałe kalectwo dziecka

Sąd Najwyższy zasądził 3 235 000 zł na rzecz rodziców i trwale niezdolnego do samodzielnego życia dziecka. SN stwierdził, że cierpienie z powodu kalectwa dziecka można traktować jak śmierć (wyrok z 15 czerwca 2018 roku, sygn. akt I CSK 472/16). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że w razie pozostawania osoby najbliższej w nieodwracalnym stanie śpiączki […]