Wpisy dla tagu: interpretacja indywidualna

NSA – w sprawie granic interpretacji indywidualnej – stanął po stronie MF

Jest to o tyle niepokojące, iż w świetle, choćby stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, który w kolejnych wystąpieniach skierowanych do ministra finansów wskazuje, że uchwalane obecnie przepisy podatkowe budzą wątpliwości nie tylko co do ich zgodności z Konstytucją RP, ale niejednokrotnie są one niespójne i wzajemnie wykluczają się z regulacjami zawartymi w innych ustawach – trudno […]

Czy koszty postępowania sądowego mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT?

Okazuje się, że tak i to nawet w przypadku przegrania procesu. Potwierdził to Minister Finansów w dniu 3 stycznia 2014 r. w interpretacji indywidualnej (sygn. ILPB3/423-472/13-3/JG). Sprawa dotyczyła Spółki, która uczestniczyła w przegranych procesach sądowych. Na mocy wyroków, Spółka została zobowiązana m. in. do zapłaty kosztów sądowych oraz zwrócenia powodom zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego. W […]