Wpisy dla tagu: hipoteka przymusowa

Brak możliwości przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką – niekonstytucyjny

tak orzekł w dniu 8 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, sygn. akt SK 40/11. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 konstytucji. Trybunał podkreślił, iż płacenie […]