Wpisy dla tagu: fiskus przegrał

Opodatkowanie przyznanej przez sąd sumy pieniężnej za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania…

byłoby sprzeczne z ideą humanitaryzmu i wysoce niesprawiedliwe. Takie, słuszne stanowisko zajął WSA w Łodzi w wyroku z dnia 26 lutego 2013 roku, I SA/Łd 1528/12. W przedmiotowej sprawie stronie postępowania sądowego została przyznana suma pieniężna z tytułu przewlekłości postępowania egzekucyjnego w wysokości 5000 zł. Strona uznała, że otrzymane pieniądze mają de facto charakter zadośćuczynienia […]