Wpisy dla tagu: dokumenty

Nieściągalne należności kontrahentów a obowiązek dokumentacyjny (KUP)

W dniu 16 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną (IBPBI/2/423-1123/14/AP) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności, uprzednio zarachowanej do przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., […]