Wpisy dla tagu: dodatki do paliw

Dodatki do paliw powinny być opodatkowane według stawki akcyzy dla paliwa, do którego są dodawane

W dniu 5 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał postanowienie w sprawie C-275/14, Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard (dalej: „Spółka”) przeciwko Ministrowi Finansów. TSUE uznał, że towary produkowane przez Spółkę podlegają uregulowaniu art. 2 ust 3 dyrektywy 2003/96, zgodnie z którym wszelkie produkty przeznaczone do wykorzystania, oferowane […]