Wpisy dla tagu: Anna Kubis

Sukces pani Anny Kubis!

Uprzejmie informujemy, iż reprezentowana przez kancelarię Lege Artis pani Anna Kubis w dniu 26 listopada 2013 roku uzyskała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym bardzo korzystny wyrok, I GSK 1703/11. Otóż NSA uchylił niekorzystny dla niej wyrok WSA w Poznaniu oraz obie decyzje organów celnych i nakazał zwrot wszelkich poniesionych kosztów procesu.

Pani Anna Kubis wygrała w NSA

Uprzejmie informujemy, iż nasza kancelaria skutecznie reprezentowała bohaterkę programu “Państwo w Państwie”, panią Annę Kubis. W dniu 29 listopada 2011 roku, Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż spór z Ministrem Finansów o definicję odmierzacza paliw płynnych wygrała Podatniczka z małej miejscowości w województwie wielkopolskim, Krzycko Wielkie. NSA zgodnie z oczekiwaniami oddaliło skargę kasacyjną MF od wyroku […]