Wpisy dla tagu: adwokat olej opałowy

Termin rozprawy przed TK w sprawie oleju opałowego

W dniu 6 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 odbędzie się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/15 (połączona sygnatura pięciu spraw), zawieszonej tuż przed zamieszaniem w Trybunale w październiku 2015 roku. Trybunał odpowie na zasadnicze pytania dotyczące konstrukcji oświadczeń i odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego w świetle licznych wzorców konstytucyjnych, w tym art 2, 31 […]

Przełomowy wyrok TSUE ws. olejów opałowych

W dniu 2 czerwca 2016 roku w sprawie C‑418/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 września 2014 r., w postępowaniu ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk […]

Sukces pani Anny Kubis!

Uprzejmie informujemy, iż reprezentowana przez kancelarię Lege Artis pani Anna Kubis w dniu 26 listopada 2013 roku uzyskała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym bardzo korzystny wyrok, I GSK 1703/11. Otóż NSA uchylił niekorzystny dla niej wyrok WSA w Poznaniu oraz obie decyzje organów celnych i nakazał zwrot wszelkich poniesionych kosztów procesu.