Orzecznictwo TSUE – prawo do odliczenia podatku naliczonego

Pojawiły się istotne dla praktyki obrotu gospodarczego dwa rozstrzygnięcia TSUE, które będą niewątpliwie miały szczególne znaczenie dla oceny przysługującego podatnikom prawa do odliczenia VAT. Chodzi o wyrok z dnia 6 lutego w sprawie SC Fatorie SRL przeciwko Direcția Generală a Finanțelor Publice Bihor, sygn. c-424/12 oraz wyrok z dnia 13 lutego w sprawie Maks Pen EOOD przeciwko Direktor na direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika”, sygn. c-18/13.

Rozpoznając sprawę SC Factorie SRL Trybunał wskazał, że w sytuacji, gdy podatnik, wbrew obowiązującym przepisom dotyczącym systemu odwrotnego obciążenia VAT, sam nie odprowadzi podatku nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Co więcej, podatnik nie uzyska takiego prawa nawet wtedy, gdy z powodu upadłości kontrahenta, któremu zapłacił za usługę kwotę wraz z podatkiem, nie będzie miał możliwości odzyskania nienależnie zapłaconego VAT.

W sprawie Maks Pen EOOD TS UE rozstrzygnął o braku prawa do odliczenia VAT, gdy usługa określona na fakturze:
1. została w rzeczywistości wykonana przez podmiot inny niż wskazany na dokumencie (ponieważ usługodawca nie dysponował wystarczającymi zasobami);
2. koszty usługi nie zostały udokumentowane w księgowości usługodawcy; oraz
3. nie zgadza się tożsamość osób podpisanych jako dostawcy.

W konsekwencji podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia VAT gdy okoliczności wykonania usługi stanowią zachowanie oszukańcze oraz w świetle obiektywnych dowodów wykazane zostanie, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że uczestniczy w oszukańczym procederze.