Oleje opałowe – istotna zmiana orzecznictwa

Naczelny Sąd Administracyjny przełamał niekorzystną dla sprzedawców olejów opałowych linię orzeczniczą. W wyroku z 30 marca 2016 roku uznał, że nieistotne wady oświadczenia nabywcy nie wpływają na prawo do niższej stawki akcyzy (I GSK 247/14, I GSK 1493-94/14, I GSK 1498-99/14, I GSK 1500-1503/14). Wyroki są precedensowe.

Należy wyrazić nadzieję, iż zostanie ona podtrzymana w kolejnych wyrokach sądów administracyjnych.

Dotychczas nie tylko organy celne, lecz także sądy nie pozwalały na stosowanie preferencyjnej stawki akcyzy na oleje opałowe, jeżeli w oświadczeniach składanych przez nabywców były braki, choćby nieistotne, albo gdy nie dało się ich uniknąć. W sprawie sprzedawców oleju opałowego zapadł w dniu 12 lutego 2015 roku korzystny wyrok TK (sygn. akt SK 14/12), ale dotychczas sądy administracyjne stały na stanowisku, że w rozpatrywanych przez nie sprawach nie ma on zastosowania. TK orzekł, że obowiązujący w 2003 r. przepis, który obarczał sprzedawców oleju opałowego odpowiedzialnością finansową za fałszywe oświadczenia składane przez nabywców oleju, był niekonstytucyjny. Stwierdził, że podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie (czyli nabywców oleju opałowego), gdy nie miał świadomości, że oświadczenie zawiera nieprawdziwe dane.

Mimo korzystnego wyroku TK sprzedawcy nie odzyskali zapłaconego podatku, okazało się bowiem, że NSA inaczej zinterpretował w/w wyrok TK, otóż uważał, że trudno mówić o braku świadomości sprzedawcy, gdy oświadczenie ewidentnie nie zawierało wymaganych danych (np. sygn. akt I GSK 710/14, I GSK 783/14, I GSK 18148/14, I GSK 945/13). Gdy natomiast dane nabywcy okazywały się nieprawdziwe, NSA stwierdzał, że brak świadomości sprzedawcy powinien być potwierdzony materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie karnej, a najlepiej wyrokiem skazującym nabywcę za przestępstwo wprowadzenia w błąd.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 04.04.2016, str. B2