Mniejsze kancelarie komornicze już od 8 listopada 2015 roku

W dniu 8 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 624, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), uzależniającą możliwość przyjęcia sprawy spoza rewiru od skuteczności prowadzonych przez kancelarię postępowań.

Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał przyjęcia sprawy spoza swojego rewiru, gdy zaległość w prowadzonych egzekucjach przekraczała 6 miesięcy. Teraz komornik będzie miał obowiązek odmowy również, gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5000 spraw i jednocześnie w poprzednim roku załatwił skutecznie mniej niż 35 proc. egzekucji albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

Celem nowych przepisów jest poprawa skuteczności postępowań egzekucyjnych. Ustawodawcy podkreślili, że wystąpiło “negatywne zjawisko spadku efektywności egzekucji w miarę wzrostu wpływu spraw do kancelarii komorniczej”. Według uzasadnienia po deregulacji zawodu komornika przeszkodą jest koncentracja prawie połowy wpływu spraw u około stu komorników.

Ustawa wejdzie w życie 8 listopada 2015 roku. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do komorników, do których wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10.000 – te regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

źródło: www.lex.pl, www.komornik.cc