Czy koszty postępowania sądowego mogą być wliczone do kosztów uzyskania przychodu na gruncie ustawy o CIT?

Okazuje się, że tak i to nawet w przypadku przegrania procesu. Potwierdził to Minister Finansów w dniu 3 stycznia 2014 r. w interpretacji indywidualnej (sygn. ILPB3/423-472/13-3/JG).

Sprawa dotyczyła Spółki, która uczestniczyła w przegranych procesach sądowych. Na mocy wyroków, Spółka została zobowiązana m. in. do zapłaty kosztów sądowych oraz zwrócenia powodom zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego. W związku z powyższym Spółce nasunęły się wątpliwości co do możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów sądowych oraz zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego. Zdaniem Spółki, mając na względzie fakt, iż zarówno koszty sądowej jak i zwrócone powodom zryczałtowane koszty zastępstwa procesowego miały swoje racjonalne uzasadnienie oraz służyły zachowaniu źródeł przychodu, Spółka może uznać te wydatki za koszt uzyskania przychodu.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Minister Finansów zaznaczył, iż do kosztów podatkowych można zaliczyć wydatki, które tylko pośrednio są związane z przychodami, ale odnoszą się do całokształtu działalności podatnika. Zapłacone przez Spółkę koszty sądowe oraz zryczałtowane koszty zastępstwa procesowego, mimo iż nie są powiązane bezpośrednio z określonym przychodem, niewątpliwie wiążą się z prowadzoną przez Spółkę działalnością. W związku z powyższym, Minister Finansów uznał, iż wydatki poniesione z tytułu zryczałtowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, gdyż miały racjonalne uzasadnienie i służyły zachowaniu źródeł przychodu.

Stan faktyczny oraz jego ocenę prawną można analogicznie bez trudu przełożyć na grunt ustawy o PIT.