Bez kategorii

Wadliwe zawiadomienie strony o terminie rozprawy – skutki

Ustalenie przez sąd wadliwości zawiadomienia strony o terminie rozprawy jedynej albo bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, które uzasadniało odroczenie rozprawy, a mimo to rozpoznanie sprawy w tym dniu i wydanie orzeczenia, stanowi naruszenie prawa strony do udziału w postępowaniu i uzasadnia stwierdzenie jego nieważności – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 16.05.2017 r., sygn. […]

Nowy zakres kontroli podatkowych w 2016 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 rok. Dokument ten wyznacza główne obszary gospodarki objęte wysokim ryzykiem naruszenia obowiązków podatkowych. W tym roku poza takimi branżami jak: m.in. handel elektroniką, paliwa, metale, nieruchomości czy e-handel i usługi informatyczne, Ministerstwo Finansów jako obszar ryzyka wskazało również sektor usług finansowych i ubezpieczeniowych, opiekę zdrowotną […]