Aktualności

Likwidacja szkody – koszty prywatnej opinii

Jeżeli sporządzenie prywatnej opinii jest niezbędne do uzyskania rzetelnie wyliczonego odszkodowania, to ubezpieczyciel pokrywa koszty jej przygotowania. Poszkodowany więc odzyska wydane na nią pieniądze. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 2 września 2019r., sygn. III CZP 99/18. Pytanie rzecznika finansowego do Sądu Najwyższego brzmiało: czy w świetle art. 34 ust. 1 w związku z […]

Status mnicha nie blokuje dostępu do zawodu adwokata

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 maja 2019 r., Monachos Eirinaios, kata kosmon Antonios Giakoumakis tou Emmanouil v. Dikigorikos Syllogos Athinon, sygn. akt C-431/17, wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 lutego 1998 r., celem tego aktu jest ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie […]

Olej opałowy – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

3 lipca 2019 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej spółki jawnej dotyczącej podatku akcyzowego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym w związku z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym […]

Zwolnienie z kosztów sądowych ws. cywilnych – ważny wyrok ETPCz

Odmowa zwolnienia przez polski sąd pozwanej z obowiązku uiszczenia opłaty sądowej od zarzutu nakazu zapłaty od nakazu stanowiła naruszenie prawa dostępu do sądu i prawa do rzetelnego procesu – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka (Wesołek przeciwko Polsce – wyrok ETPCz z 13 czerwca 2019 r., skarga nr 65860/12). Trybunał przypomniał swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie […]

Wykładnia oświadczeń woli i umów

Ogólne reguły wykładni oświadczeń woli (umów) zawiera przepis art. 65 k.c. W uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r. Sąd Najwyższy przyjął na tle przywołanego przepisu tzw. kombinowaną metodę wykładni (OSNC 1995, Nr 5, poz. 16), co następnie potwierdził w kolejnych orzeczeniach (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1997 r., I […]

Tajemnica zawodowa adwokata

Sąd Apelcyjny w Szczecinie uznał, iż tajemnica zawodowa służy realizacji ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw jednostki, nie zaś ochronie dysponentów tej tajemnicy. W demokratycznym państwie prawnym sąd rozstrzygając w przedmiocie wniosku dotyczącego zwolnienia z tej tajemnicy realizuje funkcję gwarancyjną wobec tych wolności (postanowienie z 29.10.2013 r., II AKz 330/13). Powyższe orzeczenie jest rozwinieciem słusznej tezy Trybunału […]